สวัสดีค่ะทุก ๆ ท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ kru-nungbiogen.blogspot.com โดย : ครูหนึ่งจร้า
สู้ๆๆ

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2552 อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง***********************************************************************************
คำอธิบายรายวิชา.......(เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ
การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองาน
ทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน
จุดประสงค์.........
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้........
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้........
2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้........
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
เนื้อหา.......
หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู รายละเอียดเพิ่มเติม.......
หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม.......
หน่วยที่ 3 อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น รายละเอียดเพิ่มเติม.......
หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม.......
หน่วยที่ 5 ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้น รายละเอียดเพิ่มเติม
ความรู้เพิ่มเติม - นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับครู
- คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
- อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
- เครือข่ายเพื่อการศึกษา

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การศึกษาไม่มีคำว่าสายเกินไป

ชีวิตเกิดมายังต้องเจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าสายกับทุกๆอย่างในชีวิตคนเรา ชีวิตเราเกิดมาไม่ได้หยุดนิ่ง ตราบที่ยังมีลมหายใจ
และยังดิ้นรน เราควรค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติ่มได้ทุกที่ทุกเวลา...

HTML สไลด์ข้อแนะนำง่ายๆ สำหรับคนที่โดนยุงกัดห้ามแกะเกาเด็ดขาดควรรีบฟอกล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสบู่อ่อน ๆใช้ผ้าเย็นประคบไม่ให้เกิดอาการคันทายาแก้คันหรือรับประทานยาแก้คัน เพื่อไม่ให้เกิดอาการรุนแรง โดยแพทย์จะเป็นคนเลือกยาให้ตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละคนกรณีมีตุ่มหนอง ควรทายาปฏิชีวนะ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนกลายเป็นแผล เพราะเมื่อแผลหายแล้วอาจจะทิ้งรอยด่างดำ และเป็นแผลเป็นได้คราวหน้า ระวังยุงกัดด้วยนะคะ ทางที่ดี ควรหายาทากันไว้ก่อนที่จะออกนอกบ้านค่ะ :)คุณค่าของเวลา

...ถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลา 10 ปีมีค่าขนาดไหน ถามคู่แต่งงานที่เพิ่งหย่าร้างกัน ถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลา 4 ปีมีค่าขนาดไหน ถามนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย ถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลา 1 ปีมีค่าขนาดไหน ถามนักเรียนที่สอบไล่ตก ถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลา 9 เดือนมีค่าขนาดไหน ถามแม่ที่เพิ่งคลอดลูก ถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลา 1 เดือนมีค่าขนาดไหน ถามมารดาที่คลอดบุตรยังไม่ครบกำหนด ถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลา 1 อาทิตย์มีค่าขนาดไหน ถามบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลา 1 ชั่วโมงมีค่าขนาดไหน ถามคนรักที่รอพบกัน ถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลา 1 นาฑีมีค่าขนาดไหน ถามคนที่พลาดรถไฟ รถประจำทาง หรือเรือบิน ถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลา 1 วินาฑีมีค่าขนาดไหน ถามคนที่รอดตายจากอุบัติเหตุอย่างหวุดหวิด ถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลาเสี้ยวหนึ่งของวินาฑีมีค่าขนาดไหน ถามนักกีฬาโอลิมปิคที่ชนะเหรียญเงิน ถ้าท่านอยากรู้ว่ามิตรภาพมีค่าขนาดไหน เสียเพื่อนสักคนหนึ่ง เวลาไม่เคยรอใคร เมื่อมันผ่านไปแล้ว มันจะไม่กลับมาอีก จงใช้เวลาของท่านทุกขณะอย่างดีที่สุด ท่านจะรู้คุณค่าของเวลาเมื่อท่านแบ่งปันกับคนที่พิเศษสุดในชีวิตของท่าน